Фолклорен фестивал „Приятели чрез танца“ Сливен 2019

19/10/2019

19/10/2019

10:30 To 19:00

Център - Сливен, Sliven, Bulgaria, 8800

https://www.facebook.com/events/893481077717426

Event Description

.СТАТУТ
на фолклорното надиграване „Приятели чрез танца“ за любителски клубове и детски танцови състав – Сливен 2019

ДАТА: 19.10 2019(събота)
НАЧАЛО – 11:00 часа
МЯСТО – гр. Сливен;
ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие имат всички клубове от страната, изучаващи български народни хора и детски танцови състави .
2. Участниците да не са професионалисти
3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.
4. Всички групи попълват заявка по образец и я изпращат на е- майл tancova_kashta@abv.bg в срок до 14 октомври
5. Участниците носят отговорност за своите костюми и лични вещи.
6. Организаторите не се ангажират с резервации за нощувки.
7. Всички участници получават подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.
8. Разходите за награден фонд, техническото, сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
9. Изпращайки Заявката за участие, всички групи приемат условията за участие във фестивала.
10. С подаването на Заявката за участие се изпращат копие от платежното нареждане. /възможно и 50% от сумата с доплащане на място/В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие във фестивал и името на групата.
11. При неявяване сумата не се възстановява!

Надиграването се провежда в два раздела:

I. Раздел – ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА „ Да се забавляваме“
Клубовете изпълняват ДВЕ хора/ пожелание/ с времетраене до 6 мин.

II. Раздел – КОНКУРСНА ПРОГРАМА „ Да се надиграваме“
Разделът има конкурсен характер, компетентно жури и награден фонд.
Клубовете изпълняват обработка на хоро с времетраене до 4 мин./хореографското решение да започва с автентичния образец на хорото/

Участниците се разделят в 2 категории
• Детски танцови състави
• Любителски клубове

Групите имат право да участват само в един от разделите!!!
 Осигурените награди се разпределя САМО между участниците в КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

Жури Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор (хореографи и професионални танцьори). То заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване от групите

Критерии за оценяване :
• Автентичност на хорото.
• Стил и характер на изпълнение.
• Обработка и композиция на хорото.
• Техническо майсторство на изпълнителите.
• Артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хорото.

Награди
I. Раздел – ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА „ Да се забавляваме“
• Грамота за участие на всички колективи.
• И още други награди и изненади.
II. Раздел – КОНКУРСНА ПРОГРАМА „ Да се надиграваме“
• Грамота за участие на всички колективи.
• Първо място
• Второ място
• Трето място
Допълнителни награди:
1. Специална награда „ЗДРАВКО ДАСКАЛОВ“ – присъжда се на хореограф/ ръководител на участваща група/ с принос за издигане престижа на фолклорното танцово изкуство.
2. Награда на кмета
3. Награда на организаторите.

Такса за участие:
Всички участници плащат такса за участие в размер на 10 лева и 6 лв на дете по банков път.
• Клубове ръководени от членове на Асоциацията на хореорафите в България (с валиден сертификат и платен чл. внос) ще плащат % от таксата съгласно Решение № 3 от Протокол №2/ 27.10.2018 г. от заседание на АХБ / 8 лева и 5 лв на дете по банков път.
• Клубовете от града домакин плащат % от таксата . – 6 лева и 4 лв на дете по банков път.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
От 19.30 часа – организирана вечеря на ПРИЯТЕЛСТВОТО ( по желание)
Кувертът е 28 лв + 2 лв. за оркестър. Заплаща се заедно с таксата за участие)/ възможно е 50% доплащане на място
Лица за контакти:
Йовчо Георгиев – 0888556777
Таня Георгиева – GSM: 0893466357
Христо Костадинов – 0896756680

e-mail: tancova_kashta@abv.bg

https://priqteli-chrez-tanca-sliven.webnode.com/

Organizers

Related Event